+38 (044) 338-28-27  
+38 (067) 306-58-52
info@ndlse.com.ua
пн.– пт. з 9:00 до 18:00

МОВА САЙТУ          

УКРАЇНСЬКА
РОСІЙСЬКА

Експертизи

Оплата судової експертизи

Якщо у вас виникли питання щодо оплати вартості проведення судової експертизи або  експертного  дослідження, зателефонуйте нам за номерами +38 (067) 306-58-52 або +38 (044)338-28-27 і ви  отримаєте безкоштовну консультацію.

Хто  оплачує судову експертизу

Проведення експертних досліджень здійснюється за рахунок замовника.

При  призначенні експертизи судом в  ухвалі суду зазначається особа, на яку покладено  оплату проведення судової експертизи.

Згідно  ст. 73 ЦПК  оплата витрат,  пов’язаних з проведенням  експертизи, покладається на сторону, яка порушила клопотання. Якщо  експертиза призначається за клопотанням обох сторін або  з  ініціативи  суду, оплата покладається на сторони порівну.

Оплата здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів на розрахунковий рахунок експертної установи.

Законом не заборонено оплата експертизи іншою стороною. 

Терміни оплати експертизи

Як  правило термін, протягом якого необхідно  здійснити  оплату експертизи зазначається у рахунку- фактурі. Якщо в рахунку не зазначено – оплата повинна бути проведена у термін  до 30 календарних днів.

У випадку несплати  вартості робіт протягом 45 календарних днів, відповідно  п.1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом  Міністерства юстиції  України  від 08.10.1998р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. N1950/5) матеріали  справи  повертаються органу, який замовив експертизу

Вартість  проведення експертиз 

Розрахунок вартості проведення судової експертизи здійснюється з урахуванням складності експертизи та кількості годин, необхідних  для проведення експертизи та складання висновку.Visa Mastercard

Згідно  п. 1-2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 за №710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (зі змінами) Міністерство юстиції України своїм наказом кожного року встановлює нормативну вартість однієї експертогодини.

У 2017 року Міністерство юстиції України наказом №229/5 від 31.01.2017 встановило нормативну вартість однієї експертогодини.

Компенсація витрат на проведення судової експертизи

Відповідно до Цивільно процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства, після закінчення розгляду справи, витрати на проведення судової експертизи, підлягають розподілу судом на загальних підставах.

Сторона судового спору, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві - пропорційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Top