+38 (044) 338-28-27  
+38 (067) 306-58-52
info@ndlse.com.ua
пн.– пт. з 9:00 до 18:00

МОВА САЙТУ          

УКРАЇНСЬКА
РОСІЙСЬКА

Експертизи

ПЕРЕЛІК ВИПРОБУВАНЬ,
Які виконує акредитована лабораторія НДЛСЕ

Назва продукції (об’єкту, матеріалу, речовини і т.п.)

Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються

1

2

1.Палива: автомобільні бензини, авіаційні, моторні сумішеві, компоненти моторних палив

Вміст механічних домішок та води

Вміст води

Колір та прозорість

Тиск насиченої пари

Масова частка сірки

Йодне число

Концентрація свинцю

Фракційний склад

Густина

Індукційний період

Октанове число за моторним методом

Температура помутніння, початку кристалізації та кристалізації

Кислотність

Вміст водорозчинних кислот та лугів

Випробування на мідній пластинці

Період стабільності

Октанове число за дослідним методом

Концентрація фактичних смол

Масова частка бензолу

Сумарний вміст ароматичних вуглеводнів

Об'ємна частка бензолу

Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів

Об'ємна частка олефінових вуглеводнів

Масова частка ВКД

Вміст сірки

Масова частка кисню

Масова частка кисневих сполук

Об’ємна частка органічних кисневмісних сполук

Зовнішній вигляд

2. Палива  для реактивних двигунів, для газотурбінних установок

Вміст води

Вміст механічних домішок

Зольність

Масова частка сірководню

Масова частка меркаптанової сірки

Масова частка загальної сірки

Йодне число

Фракційний склад

Кінематична в’язкість

Густина

Температура помутніння, початку кристалізації та кристалізації

Кислотність

Вміст водорозчинних кислот та лугів

Випробування на мідній пластинці

Температура спалаху в закритому тиглі

Вміст водорозчинних лужних сполук

Концентраця фактичних смол

Вміст суми водорозчинних лугових сполук

Термоокислювальна стабільність в статичних умовах

Взаємодія з водою

3. Нафта, конденсат газовий, інша вуглеводнева сировина

Тиск насиченої пари

Вміст води

Кінематична в’язкість

Густина

Вміст механічних домішок

Фракційний склад

Температура застигання

4. Паливо дизельне, паливо дизельне альтернативне, компоненти дизельного палива

Зольність

Вміст сірководню

Масова частка меркаптанової сірки

Коефіцієнт фільтруємості

Масова частка сірки

Колір

Температура застигання

Йодне число

Гранична температура фільтрованості

Вміст механічних домішок

Масова доля ароматичних вуглеводнів

Вміст води

Цетановий індекс

Цетанове число

Вміст  сірки

Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів

Густина

Температура помутніння, початку кристалізації та кристалізації

Кислотність

Випробування на мідній пластінці

Концентрація фактичних смол

Коксивність

Кінематична в’язкість

Фракційний склад

Вміст водорозчинних кислот та лугів

Температура спалаху у відкритому тиглі

Температура спалаху в закритому тиглі

5. Оливи (карбюраторні, дизельні, універсальні, авіаційні, гідравлічні, трансмісійні, індустріальні, приладні, електроізоляційні, компресорні) та присадки

Миючий потенціал

Стабільність по індукційному періоду осадкоутворення

Лужне число

Лужність

Температура спалаху в закритому тиглі

Термоокислювальна стабільність

Ступінь чистоти

Анілінова точка

Вміст ароматичних вуглеводнів

Зольність сульфатна

Масова частка активних елементів (Са, Ва, Zn)

Вміст води

Колір

Зольність

Коксівність

Прозорість

Температура текучості і застигання

Корозійність

Температура початку кипіння

Індекс в’язкості

Визначення кінематичної і розрахунок динамічної в’язкості

Густина

Температура спалаху у відкритому тиглі

Вміст механічних домішок

Змащувальні властивості

Вміст фосфору

Показник заломлення

Зовнішній вигляд

Кислотне число

Вміст водорозчинних кислот та лугів

6. Мастила пластичні

Зольність

Число омилення

Вміст води

Кислотність та кислотне число

Вміст механічних домішок

Пенетрація

Масова частка лугу

Вміст вільних кислот

Змащувальні властивості

Зовнішній вигляд

Вміст водорозчинних кислот та лугів

Температура краплепадіння

 7. Технічні рідини (гальмівна, охолоджуючі, розчинники)

Вміст води

Густина

Температурні межі перегонки

Температура кристалізації

Температура застигання

Зовнішній вигляд

Лужність

В’язкість кінематична

Температура спалаху в закритому тиглі

Температура спалаху у відкритому тиглі

Кислотне число, кислотність

Вміст водорозчинних кислот та лугів

Змащувальні властивості

Масова частка золи

Вміст механічних домішок

Температура кипіння

Показник заломлення

Показник активності водневих іонів

Анілінова точка

Top