+38 (044) 338-28-27  
+38 (067) 306-58-52
info@ndlse.com.ua
пн.– пт. з 9:00 до 18:00

МОВА САЙТУ          

УКРАЇНСЬКА
РОСІЙСЬКА

Експертизи

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

за результатами проведення

економічного дослідження

 

ВСТУП

19.05.2017 до ПП «Науково-дослідна лабораторія судових експертиз», надійшла заява  від адвоката К., що діє в межах договору про надання правової допомоги між ТОВ «А» та адвокатом К., щодо проведення судово-економічної експертизи.

Разом з заявою  надано без нумерації сторінок:

 • - Договір транспортного експедирування №* від 03.01.2012 р. між ТОВ «Е » та ТОВ «А »;
 • - Договір транспортного експедирування №* від 01.04.2011 р. між ПП «Т» та ТОВ «А»;
 • - Видаткові накладні за період з 01.05.2011р.  по 30.11.2012р.;
 • - Акти виконаних послуг за період з 01.05.2011р.    по 30.11.2012р.;
 • - Товарно-транспортні накладні за період з 01.05.2011р.  по 30.11.2012р.;
 • - Податкові накладні за період з 01.05.2011р.  по 30.11.2012р.;
 • - Доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей за період з 01.05.2011р.  по 30.11.2012р.;
 • - Платіжні доручення за період з 01.05.2011р.  по 30.11.2012р.;
 • - Реєстри податкових накладних за період з 01.05.2011р.  по 30.11.2012р.;
 • - Податкові декларації з податку на додану вартість за період з 01.05.2011р.  по 30.11.2012р. у копіях;
 • - Податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з другого кварталу 2011р. по четвертий квартал 2012р. у копіях;
 • - Регістри бухгалтерського обліку, а саму обігово-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» по контрагентах ТОВ «Е» , ПП «Т»  за період з 01.01.2004р. по 31.12.2012р.;

   -     Акт від 23.04.2013р. № 258/1-22-80-36702513 «Про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «А» (код за ЄДРПОУ ***) дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій з ПП «Т» (код за ЄДРПОУ ***) за період з 01.05.2011 по 31.12.2011 та ТОВ «Е» (код за ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012р.  по 30.11.2012р.

 • - Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 травні  2013 р. по адміністративній справі №***

 

На вирішення експертизи поставлені питання:

 

 1. Чи підтверджується документально зазначене в акті Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби від 23.04.2013 р. за №*** заниження податку на прибуток підприємств ТОВ «А» (код ЄДРПОУ ***) по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ «Е» (код ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012р. по 30.11.2012 р. і підстави донарахування податковим органом з цього приводу податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств?
 2. Чи підтверджується документально зазначене в акті Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби від 23.04.2013 р. за №*** заниження податку на додану вартість ТОВ «А» (код ЄДРПОУ ***) по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ «Е» (код ЄДРПОУ ***) за період з січня 2012 р. по листопада 2012 р. та підстави донарахування податковим органом з цього приводу податкового зобов'язання з податку на додану вартість?
 3. Чи відповідає вимогам чинного законодавства включення ТОВ «А» до податкового кредит податку на додану вартість по взаємовідносинам з ПП «Т» (код ЄДРПОУ ***) за період з 01.05.2011 р. по 31.12.2011 р. та ТОВ «Е» (код за ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012р. по 30.11.2012р.? Якщо ні, то з яких причин?
 4. Чи мають місце порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, що призвели до несплати ТОВ «А» податків та обов'язкових платежів у зв'язку із взаємовідносинами з ПП «Т» (код ЄДРПОУ ***) за період з 01.05.2011 р. по 31.12.2011 р. та ТОВ «Е» (код за ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012 р. по З0.11.2012 р. ?

 

Проведення дослідження доручено судовому експерту, яка має вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікацію судового експерта за спеціальностями:11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», 11.2. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств», 11.3. «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»  (діюче свідоцтво, видане  ЦЕКК  Міністерства юстиції України), стаж експертної роботи з 2001 року.

 

При проведенні експертного дослідження використовувалися наступні інформаційні джерела:

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV, із змінами та доповненнями;
 2. Господарський процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.               № 1618-ІV, із змінами та доповненнями;
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, із змінами та доповненнями;
 4. Податковий кодекс України від 02.02.2010р. № 2255-VI, із змінами та доповненнями;
 5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями;
 6. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від  01.07.2004р.  № 1955-IV, зі змінами та доповненнями;
 7. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 та  зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 21.06.1999 р. за  № 391/3684;
 8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88;
 9. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291, із змінами та доповненнями;
 10. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
 • Наказ  Державної податкової адміністрації від 28.02.2011р.  № 114 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»;
 • Наказ  Міністерства фінансів  України від 28.09.2011р.  № 1213 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства», зі змінами та доповненнями;
 1. Наказ  Державної податкової адміністрації від 25.01.2011р.  № 41 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зі змінами та доповненнями;
 2. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2011р.  № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зі змінами та доповненнями;
 3. Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства,  затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010р. № 984, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від  12.01.2011 р. № 34/18772.

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проведено методами документальної перевірки та зіставлення. Перевірені повнота та правильність заповнення реквізитів документів, відповідність записів в документах вимогам нормативних актів, зіставлялись дані взаємопов’язаних документів.

Враховуючи взаємозв’язок поставлених питань, дослідження за ними об’єднано.

За результатами документальної позапланової   перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «А» (код ЄДРПОУ ***)  з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій з ПП «Т» (код за ЄДРПОУ ***) за період з 01.05.2011 по 31.12.2011 та ТОВ «Е» (код за ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012р.  по 30.11.2012р., проведеної Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі м. Києва складно  Акт № *** від 23.04.2013р.   (надалі – Акт ДПІ), за висновками якого встановлено порушення:

- п. 138.2  ст. 138 розділу  III  Податкового кодексу України від 02.12.2010р.  за  № 2755-VІ, зі змінами та доповненнями,  в результаті - занижено податок на прибуток підприємств на загальну суму 622602 грн., в т.ч. по періодам :

 • - в 1 кварталі 2012 року в сумі 56149 грн., 
 • - в 2 кварталі 2012 року в сумі 176820 грн.,
 • - в 3 кварталі 2012 року в сумі 214968 грн.;
 • - в 4 кварталі 2012 року в сумі 174665 грн.

-  п. 198.3,  п.198.6 ст.198 та п. 201.6  ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ? із змінами та доповненнями, в результаті - занижено податок на додану вартість на загальну суму на загальну суму      592955 грн., в тому числі за період:

 • - за січень 2012 року в сумі 16238 грн.;
 • - за лютий 2012 року в сумі 15750 грн.;
 • - за березень 2012 року в сумі 15312 грн.;
 • - за квітень 2012 року в сумі 47025 грн.;
 • - за травень 2012 року в сумі 86758 грн.;
 • - за червень 2012 року в сумі 40792 грн.;
 • - за липень 2012 року в сумі 42275 грн.;
 • - за серпень 2012 року в сумі 76399 грн.;
 • - за вересень 2012 року в сумі 86058 грн.;
 • - за жовтень 2012 року в сумі 96384 грн.;
 • - за листопад 2012 року в сумі 69964 грн.

Згідно з описовою частиною акту перевірки «звіркою не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ «Е» за січень-листопад 2012 року. Встановлено відсутність об'єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг), які підпадають під визначення ст.22, ст.185, ст.188 Податкового Кодексу України .

 Таким чином, за результатами перевірки не підтверджено задекларовані ТОВ «Е» податкові зобов'язання з ПДВ за січень-листопад 2012 року, а також не підтверджено задекларований ТОВ «Е» податковий кредит з ПДВ по контрагентам-постачальникам.

У зв'язку з тим, що первинні документи, отримані ТОВ «А» від ТОВ «Е» оформлені з порушення, то згідно з п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-У1, із змінами та доповненнями, не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями. В даному випадку податкові накладні виписані з порушеннями, а саме підписані невідомими особами.

Станом на дату складання акту перевірки, згідно баз даних А1С «Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України (контрагенти)» ПП "Т" код ЄДРПОУ *** надавало звіти з ПДВ за січень, лютий 2012 року, але сума податку на додану вартість по податкових накладних, врахованих ТОВ "Е" до складу податкового кредиту з ПДВ у січні, лютому 2012 року, не відповідає сумі податкових зобов'язань з даних поставок товарів (послуг), задекларованих ПП "Т", а саме є меншою в січні 2012 року на суму ПДВ 364019,00 гри. та в лютому 2012 року на суму ПДВ 231269,00 грн. На Дніпропетровську МДПІ надіслано запити від 05.03.2013 №***, від 06.03.2013 №***  про проведення зустрічної звірки ПП «Т» (код за ЄДРПОУ ***) з приводу взаємовідносин з ТОВ «Е» (код за ЄДРПОУ ***). Від Дніпропетровської МДПІ отримана відповідь 14.03.2013 в якій зазначено, що згідно листа ПП «Т» №*** від 01.03.2012 та №*** від 13.04.2012 повідомлено про відсутність взаємовідносин між ПП «Т» (ЄДРПОУ ***) з ТОВ «Е» (ЄДРПОУ ***)».

На підставі вищезазначеного, актом ДПІ  встановлено порушення ТОВ «А» вимог податкового законодавства.

 

По першому – четвертому питаннях

 

В процесі дослідження наданих документів та виходячи з вимог нормативних актів,  експертом встановлено наступне:

Як зазначено в Акті ДПІ: «під час проведення перевірки ТОВ «А» виявлено фінансову операцію з ознаками сумнівності з придбання товарів (робіт, послуг) з контрагентами ПП «Т» та ТОВ «Е».

Порядок формування  витрат підприємства з метою визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток визначений в  ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.  № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі ПКУ), витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

В свою чергу, згідно з пунктом 14.1.36.ст. 14 ПКУ господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Отже, відповідно до визначення «господарська діяльність», що міститься в ПКУ, господарською діяльністю є діяльність, що направлена на отримання доходу. Згідно з даним визначенням, отримання доходу, є метою ведення господарською діяльності.

Виходячи з економічної сутті, та визначення доходу, що наведене в Положенні (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за №391/3684, доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за №397/3690, сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати (зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу) називається прибутком.

Таким чином, отримання підприємством доходу (прибутку) завжди пов’язане з проведенням визначених витрат.  Кожне приватне підприємство діє на свій розсуд, воно самостійно планує свою діяльність, розпоряджується своїм майном, несе відповідальність перед кредиторами, тощо.  

Вказана теза підтверджується нормами Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІУ, який визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Так, згідно з статтею 3 Господарського кодексу України, господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Відповідно до глави 4 «Господарська комерційна діяльність (підприємництво)» Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємництво здійснюється в т.ч. на основі:

 • самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;
 • комерційного розрахунку та власного комерційного ризику.

Згідно п. 138.1.ст. 138  ПКУ , витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із:

 • - витрат операційної діяльності,
 • - інших витрат,

Згідно п. 138.1.1ст. 138 ПКУ, витрати операційної діяльності включають:

 • - собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для визначення об'єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.11 цієї статті, пунктів 140.2 - 140.5 статті 140, статей 142 і 143 та інших статей цього Кодексу, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку;

Згідно п. 138.2 ст.138 ПКУ, витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Згідно п. 138.4 ст. 138 ПКУ, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

При цьому відповідно до підпункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 Податкового кодексу України не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Відповідно до змісту статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-ХІУ, податковий облік ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Згідно з вимогами п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Відповідно до п.п.2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 24 травня 1995 р. № 88, первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

В статті 9 даного Закону зазначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо -  безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Отже, документальним підтвердженням здійснення господарських операцій між суб’єктами підприємницької діяльності в рамках укладених між ними договорів, є належним чином оформлені первинні документи, на даних яких базується бухгалтерський та податковий облік.

Податковий облік з ПДВ регулюється розділом V та підрозділом 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ. Щодо оподаткування ПДВ операцій з основними засобами, то окремого обліку таких операцій не передбачено.

Згідно п. 185.1 ст. 185 ПКУ,  об’єктом оподаткування є операції платників податку, в тому числі  з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

ПКУ ставить декілька вимог щодо віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, а саме всі оплачені суми були обов’язково підтверджені належним чином оформленими документами, а зокрема:

1) податковою накладною (ст. 201 ПК), зареєстрованою (якщо реєстрація є обов’язковою) в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 201.10 ст. 201 ПК) (обов’язковість реєстрації залежить від суми ПДВ, вказаної в накладній);

2) у випадку відсутності податкової накладної: транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок за послуги зв'язку та інші послуги; касові чеки (п. 201.11 ст. 201 ПК);

3) митна декларація (п. 187.8 ст. 187, п. 198.6 ст. 198, п. 201.12 ст. 201 ПК).

Податковий кредит – сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V Податкового кодексу (пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Окрім документального підтвердження, ПКУ ставить вимогу подальшого використання в оподатковуваних операціях придбаних (виготовлених) товарів та послуг. Зокрема, віднесення до податкового кредиту сум сплаченого ПДВ можливо при наступних умовах:

- податковий кредит має бути визначений виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (пп. 198.3);

- придбані або виготовлені товари/послуги мають в подальшому використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку (абз. 2 пп. 198.3);

- придбані (збудовані та споруджені) основні фонди (основні засоби, у тому числі інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, повинні в подальшому використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Якщо в подальшому вказані товари не використовуються в оподатковуваних операціях, платник податку втрачає право на податковий кредит (пп. 198.4 ст. 198 ПКУ) і, відповідно, на бюджетне відшкодування сум оплаченого за такі товари/послуги ПДВ.

При умові, що частина товарів/послуг фактично використані в оподатковуваних операціях, а частково в звільнених від оподаткування або таких, що не підлягають оподаткуванню, застосовуються правила ст. 199 ПКУ, що визначають пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту.

Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків визначено ст. 200 ПКУ.

При від'ємному значенні суми, розрахованої як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду, вона враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Податкового кодексу України), а в разі відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (п. 200.3 ст. 200 ПКУ).

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Тобто необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт придбання товарів та послуг із метою їх використання в господарській діяльності.

Таким чином, витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Згідно з положеннями Податкового кодексу України право суб'єкта господарювання на отримання бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (далі - ПДВ), безперечно, залежить від сплати вказаного податку у ціні придбання товару, використання придбаного товару у господарській діяльності та підтвердження вказаної операції відповідними первинними документами. Суб'єкт господарювання не несе відповідальності за зобов'язаннями контрагента. Якщо останнім було порушено норми чинного законодавства, то саме він повинен нести встановлену відповідальність (рішення Європейського суду з прав людини у справі за позовом товариства «Інтерсплав» проти України (2007 рік) та у справі за позовом товариства «Булвес» проти Болгарії (2009 рік)).

Згідно з п. 8 розділу III 9 Наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2011р.  № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зі змінами та доповненнями,  дані, наведені у податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Нормами абзацу другого п. 44.1 ст. 44 ПКУ  передбачено, що платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, визначеними абзацом першим цього пункту, а саме: первинними документами, регістрами бухгалтерського обліку, фінансової звітності, іншими документами, пов'язаними з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно ст. 1 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від  01.07.2004р.  № 1955-IV, зі змінами та доповненнями (далі Закон № 1955-IV),  транспортно-експедиторська діяльність, це  підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів;

Транспортно-експедиторська послуга – робота, безпосередньо пов'язана з організацією й забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування.

Учасниками транспортно-експедиторську діяльності є: клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, а також залізничні станції, порти, об'єднання й спеціалізовані підприємства автомобільного, водного, авіаційного, залізничного транспорту.

Статтею 4 Закону № 1955-IV передбачено, що експедитори для виконання доручень клієнтів можуть укладати договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними й іншими компаніями, які є резидентами або нерезидентами України.

Експедитори надають клієнтам транспортно-експедиторські послуги, що згідно зі ст. 8 Закону № 1955-IV включають:

 • - забезпечення оптимального транспортного обслуговування, організацію перевезення вантажів відповідно до умов договорів;
 • - фрахт судів і залучення інших транспортних засобів, забезпечення їх подачі для своєчасного відправлення вантажів;
 • - здійснення роботи, пов'язаної з прийманням, сортуванням, зберіганням, перевезенням вантажів;
 • - організацію охорони вантажів;
 • - здійснення розрахунків з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів;
 • - надання інших транспортно-експедиторських послуг.

Транспортно-експедиторську діяльність здійснюється на підставі договорів транспортного експедирування, які укладаються письмово. Відповідно до них експедитор зобов'язується за плату й за рахунок клієнта виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Ці норми встановлено статтями 316, 930 Цивільного кодексу й ст. 9 Закону № 1955-IV. Крім того, ст. 9 передбачено такі істотні умови договору транспортного експедирування:

 • - відомості про сторони договору (місцезнаходження, код ЗКПО (для юридичних осіб), ідентифікаційний код (для фізичних осіб);
 • - вид послуги експедитора;
 • - вид і найменування вантажу;
 • - права, обов'язки та відповідальність сторін;
 • - розмір плати експедиторові;
 • - порядок розрахунків;
 • - пункти відправлення й призначення вантажу;
 • - порядок узгодження зміни маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта;
 • - строк виконання договору;
 • - умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного експедирування іншої особи у відносинах з ним експедитор може виступати від свого імені або від імені клієнта.

Згідно зі ст. 9 Закону № 1955-IV платою експедиторові вважаються кошти, сплачені клієнтом експедиторові за належне виконання договору транспортного експедирування (тобто винагороду експедитору). При цьому слід пам'ятати, що в плату експедитора не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, притягнутих до виконання договору транспортного експедирування, й на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні такого договору.

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади.

Відповідно до ст. 933 Цивільного кодексу України клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи й іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх обов'язків. А якщо ні, то експедитор має право відкласти виконання договору до надання документів та інформації в повному обсязі.

Перевезення вантажів оформляється товарно-транспортними документами. Відповідно до ст. 9 Закону № 1955-IV такими документами є:

 • - авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);
 • - міжнародна автомобільна накладна (CMR);
 • - накладна УМВС;
 • - коносамент (Bill of Lading);
 • - накладна CIM;
 • - вантажна відомість (Cargo Manifest);
 • - інші документи, визначені законами України.

Факт надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезення має підтверджуватися єдиним транспортним документом або комплектом документів (автомобільних, залізничних накладних тощо), у яких відображається шлях проходження вантажу від пункту відправлення до пункту призначення. Факт прийняття послуг може бути додатково підтверджено двостороннім актом приймання-передачі послуг. Але наявність лише акта виконаних робіт за відсутності транспортних документів не дає права підприємству на включення вартості послуг до складу витрат. Також слід звернути увагу на необхідність наявності примірника товарно-транспортної накладної.

Склад доходів і витрат, пов'язаних зі здійсненням ТЕД, регулюється в загальному порядку Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  15 і Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  16. Дохід від здійснення транспортно-експедиторську діяльності класифікується (п. 7 П(С)БО 15) як виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Витрати, пов'язані зі здійсненням транспортно-експедиторську діяльності, визнаються як об'єкт витрат, тому що пов'язані з виконанням послуг (п. 4 П(С)БО 16).

За результатами дослідження встановлено.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «А» (далі Замовник) з одного боку та  ТОВ «Е» (далі  Експедитор) з другого боку значиться укладеним договір транспортного експедирування №* від 03.01.2012р.(далі Договір №*), відповідно до умов якого Замовник та Експедитор виступають від свого імені та по дорученню установ, з якими вони мають прямі договори.

Умови по кожній перевозки визначаються в разовій заяві.

Обов’язки Замовника та Експедитора визначені ст. 2 та 3 Договору         № 24, та відповідають умовам чинного законодавства.

Розрахунки за перевезення здійснюються за договірними цінами, які обумовлюються в рахунках для сплати які Експедитор пред’являє Замовнику (ст. 4 Договору №*).

Договір укладений на один рік.

Договір значиться підписаним від імені сторін та скріплений печатками сторін.

На дослідження надано первинні документи:

 1. видаткові накладні на відвантаження продукції контрагентам ТОВ «А»;
 2. доручення на отримання матеріальних цінностей до видаткових накладних;
 3. товарно-транспортні накладні, в яких зазначено назву автопідприємства ТОВ «Е», марку автомобілю та прізвище водія, замовника послуг, вантажовідправника ТОВ «А», пункти  навантаження та розвантаження вантажу, назву продукції, товару, (вантажу),  його кількість та вартість, які завірені відповідними підписами та печатками;
 4. акти здачі-приймання робіт (надання послуг) укладені між ТОВ «А» та ТОВ «Е», які значяться підписаним від імені сторін та скріплений печатками сторін.

Надані на дослідження видаткові накладні та акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) оформлені у відповідності до вимог Закону № 996-ХІV та Положення № 88.

При зіставленні, наданих на дослідження первинних документів встановлено, що оформлення транспортно-експедиційних послуг відповідає вимогам чинного законодавства.  Витрати, понесені ТОВ «А»  по розрахунках  з ТОВ «Е»  та відображені в регістрах бухгалтерського обліку по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками», підтверджені первинними  первинні документи, зокрема актами здачі-приймання робіт (надання послуг).

Загальна вартість транспортно-експедиційних послуг по вищезазначених актах відображена в додатку № 1 до висновку.

Таким чином, документально підтверджується загальна  сума наданих послуг, що  відображена у таблиці № 1 .

Таблиця № 1

Місяць

Вартість послуг без ПДВ,грн.

ПДВ, грн.

Вартість послуг разом з ПДВ, грн.

січень 2012р.

81191,67

16238,33

97430,00

лютий 2012р.

78750,01

15749,99

94500,00

березень 2012р.

107433,33

21486,67

128920,00

квітень 2012р.

204250,00

40850,00

245100,00

травень 2012р.

433791,67

86758,33

520550,00

червень 2012р.

203958,33

40791,67

244750,00

липень 2012р.

248583,33

49716,67

298300,00

серпень 2012р.

344783,34

68956,67

413740,01

вересень 2012р.

430291,67

86058,33

516350,00

 жовтень 2012р.

481919,17

96383,83

578303,00

 листопад 2012р.

349820,83

69964,17

419785,00

Разом

2964773,35

592954,66

3557728,01

На дослідження надано регістри бухгалтерського обліку по рахунку № 631 «Розрахунки з постачальниками» та відомості по розшифровці витрат, відображених в Декларації про прибуток підприємства за  2012р.  При зіставленні результатів дослідження з даними податкового та бухгалтерського обліку встановлено, що у складі витрат ТОВ «А» відображено, підтверджені первинними документами витрати на транспортно-експедиційні послуги отримані від ТОВ «Е» на загальну суму 2964773,35 грн., в тому числі поквартально:

 • - в 1 кварталі 2012р. в сумі 267375,0грн.;
 • - в 2 кварталі 2012р. в сумі 842000,0грн.;
 • - в 3 кварталі 2012р. в сумі 10023658,0 грн.;
 • - в 4 кварталі 2012р. в сумі 831740,0грн.  .

ТОВ «Е» зареєстроване як платник податку на додану вартість ДПІ у Печерському районі м. Києва, свідоцтво №***  від 03.04.2000р., індивідуальний податковий номер ***.

На дослідження надано  податкові накладні, виписані ТОВ «Е»  на адресу ТОВ «А», дані яких згруповані та наведені експертом у Додатку № 2 до висновку.

Заповнення податкових накладних, виписаних ТОВ «Е» на користь ТОВ «А», відповідає вимогам Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого Наказом  Мінфін від 01.11.2011р.  № 1379.

На дослідження надано Податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «А» та реєстри отриманих податкових накладних.

Відповідно до даних податкової звітності, товариством  у складі податкового кредиту (Додаток № 5 до декларації)  відображено податковий кредит по операціях з  ТОВ «Е», дані про які наведено у таблиці № 2.

Таблиця № 2

Місяць

Індивідуальний податком номер контрагенту

Вартість послуг без ПДВ,грн.

ПДВ, грн.

січень 2012р.

307802326103

81191,67

16238,33

лютий 2012р.

307802326103

78750,02

15749,98

березень 2012р.

307802326103

107433,33

21486,67

квітень 2012р.

307802326103

204249,96

40849,99

травень 2012р.

307802326103

433791,67

86758,33

червень 2012р.

307802326103

203958,32

40791,66

липень 2012р.

307802326103

248583,33

49716,67

серпень 2012р.

307802326103

344783,34

68956,67

вересень 2012р.

307802326103

430291,74

86058,35

жовтень 2012р.

307802326103

481919,18

96383,84

листопад 2012р.

307802326103

349820,85

69964,15

Разом

 

2964773,41

592954,64

Як встановлено за результатами дослідження, документально підтверджується сформований податковий кредит ТОВ «А»  в повному обсязі.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «А» (далі Замовник) з одного боку та  ПП «Т» (далі  Експедитор) з другого боку значиться укладеним договір транспортного експедирування №** від 01.04.2011р.(далі Договір №**), відповідно до умов якого Замовник та Експедитор виступають від свого імені та по дорученню установ, з якими вони мають прямі договори.

Умови по кожній перевозці визначаються в разовій заяві.

Обов’язки Замовника та Експедитора визначені ст. 2 та 3 Договору         № *, та відповідають умовам чинного законодавства.

Розрахунки за перевезення здійснюються за договірними цінами, які обумовлюються в рахунках для сплати які Експедитор пред’являє Замовнику (ст. 4 Договору №**).

Договір укладений на один рік.

Договір значиться підписаним від імені сторін та скріплений печатками сторін.

На дослідження надано первинні документи:

 1. видаткові накладні на відвантаження продукції контрагентам ТОВ «А»;
 2. доручення на отримання матеріальних цінностей до видаткових накладних;
 3. товарно-транспортні накладні, в яких зазначено назву автопідприємства ПП «Т», марку автомобілю та прізвище водія, замовника послуг, вантажовідправника ТОВ «А», пункти  навантаження та розвантаження вантажу, назву продукції, товару, (вантажу),  його кількість та вартість, які завірені відповідними підписами та печатками;
 4. акти здачі-приймання робіт (надання послуг) укладені між ТОВ «А» та  ПП «Т», які значяться підписаним від імені сторін та скріплений печатками сторін.

Надані на дослідження видаткові накладні та акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) оформлені у відповідності до вимог Закону № 996-ХІV та Положення № 88.

При зіставленні, наданих на дослідження первинних документів встановлено, що оформлення транспортно-експедиційних послуг відповідає вимогам чинного законодавства.  Витрати, понесені ТОВ «А»  по розрахунках  з ПП «Т»  та відображені в регістрах бухгалтерського обліку по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками», підтверджені первинними  первинні документи, зокрема актами здачі-приймання робіт (надання послуг).

Загальна вартість транспортно-експедиційних послуг по вищезазначених актах відображена в додатку № 3 до висновку.

Таким чином, документально підтверджується загальна  сума наданих послуг, що  відображена у таблиці № 3 .

Таблиця № 3

Місяць

Вартість послуг без ПДВ,грн.

ПДВ, грн.

Вартість послуг разом з ПДВ, грн.

травень 2011р.

17500,00

3500,00

21000,00

червень 2011р.

57583,33

11516,67

69 00,00

липень 2011р.

97583,33

19516,67

117100,00

серпень 2011р.

87666,67

17533,33

105200,00

вересень 2011р.

132051,67

26410,33

158462,00

 жовтень 2011р.

244000,00

48800,00

292800,00

 листопад 2011р.

318708,33

63741,67

382450,00

грудень 2011р.

208400,00

41680,00

250080,00

Разом

1163493,33

232698,67

1306092,0

На дослідження надано регістри бухгалтерського обліку по рахунку № 631 «Розрахунки з постачальниками» та відомості по розшифровці витрат, відображених в Декларації про прибуток підприємства за  період з 01.04.2011р. по 31.12.2011р.  При зіставленні результатів дослідження з даними податкового та бухгалтерського обліку встановлено, що у складі витрат ТОВ «А» відображено, підтверджені первинними документами витрати на транспортно-експедиційні послуги отримані від ПП «Т»  на загальну суму 1163493,33 грн.

ПП «Т» зареєстроване як платник податку на додану вартість, свідоцтво № ***, індивідуальний податковий номер***

На дослідження надано  податкові накладні, виписані ТОВ «Е»  на адресу ТОВ «А», дані яких згруповані та наведені експертом у Додатку

№ 4 до висновку.

Заповнення податкових накладних, виписаних ПП «Т» на користь ТОВ «А», відповідає вимогам Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого Наказом  Мінфін від 01.11.2011р.  № 1379.

На дослідження надано Податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «А» та реєстри отриманих податкових накладних.

Відповідно до даних податкової звітності, товариством  у складі податкового кредиту(Додаток № 5 до декларації)  відображено податковий кредит по операціях з  ПП «Т», дані про які наведено у таблиці № 4.

Місяць

Індивідуальний податком номер контрагенту

Вартість послуг без ПДВ,грн.

ПДВ, грн.

травень 2011р.

346910726554

17500,00

3500,00

червень 2011р.

346910726554

57583,33

11516,67

липень 2011р.

346910726554

97583,34

19516,67

серпень 2011р.

346910726554

87666,67

17533,33

вересень 2011р.

346910726554

132051,67

26410,33

 жовтень 2011р.

346910726554

244000,00

48800,00

 листопад 2011р.

346910726554

308124,99

61625,01

грудень 2011р.

346910726554

208400,01

41679,99

Разом

 

1163493,33

232698,67

Як встановлено за результатами дослідження, документально підтверджується сформований податковий кредит ТОВ «А»  в повному обсязі.

Таким чином, відповідно до вищевикладеного, встановлено, що здійснення господарських операцій по транспортно-експедиційним послугам, здійснених  ТОВ «А»  по договорам з ПП «Т»  та ТОВ «Е» документально та нормативно підтверджуються необхідними та обов’язковими первинними документами, податковий кредит сформований на підставі   належним чином оформлених податкових накладних. Відображення зазначених операцій в бухгалтерському обліку ТОВ «А» відповідає вимогам чинних нормативних актів.

На дослідження надано Податкові декларації з податку на додану вартість з доданими до них реєстрами виданих та отриманих  податкових накладних за період з 01.04.2011 р. по 30.11.2012 р. При зіставленні даних наявних податкових накладних від ПП «Т»  та ТОВ «Е» з даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та деклараціями по податку на додану вартість  ТОВ «А» встановлено, що податковий кредит товариства формується у відповідності до вимог чинного законодавства.

Таким чином, якщо суб'єктом господарювання здійснено законну господарську діяльність та за її результатами правомірно сформовано податковий кредит з ПДВ та витрати з податку на прибуток, безперечно, такий суб'єкт господарювання має право на отримання бюджетного відшкодування з ПДВ та зменшення оподатковуваного прибутку на здійснені витрати.

З наведеного слідує, що господарські операції із ПП «Т»  та ТОВ «Е» є реальними, що підтверджується необхідними та обов'язковими первинними документами, а можливі факти порушень ПП «Т» та ТОВ «Е», на які  є посилання в Акті ДПІ, стосуються виключно ПП «Т»  та ТОВ «Е» і не можуть виливати на податкові зобов'язання ТОВ «А».

За результатами дослідження, господарські операції ТОВ «А» з його контрагентами ПП «Т»  та ТОВ «Е» здійснювалися в межах звичайної господарської діяльності  підприємств, є реальними, відповідають  дійсному  економічному змісту та підтверджуються необхідними первинними документами.

Таким чином, зазначене в акті Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби від 23.04.2013 р. за №*  заниження податку на прибуток підприємств ТОВ «А» (код ЄДРПОУ ***) по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ «Е» (код ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012р. по 30.11.2012 р. і підстави донарахування податковим органом з цього приводу податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств документально не підтверджується.

Зазначене в акті Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби від 23.04.2013 р. за №* заниження податку на додану вартість ТОВ «А» (код ЄДРПОУ ***) по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ «Е» (код ЄДРПОУ ***) за період з січня 2012 р. по листопада 2012 р. та підстави донарахування податковим органом з цього приводу податкового зобов'язання з податку на додану вартість, документально не підтверджується.

Включення ТОВ «А» до податкового кредит податку на додану вартість по взаємовідносинам з ПП «Т» (код ЄДРПОУ ***) за період з 01.05.2011 р. по 31.12.2011 р. та ТОВ «Е» (код за ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012р. по 30.11.2012р. здійснювалось у відповідності з вимогами чинного податкового законодавства на підставі належним чином оформлених первинних документів.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку, ТОВ «А»  у зв'язку із взаємовідносинами з ПП «Т» (код ЄДРПОУ ***) за період з 01.05.2011 р. по 31.12.2011 р. та ТОВ «Е» (код за ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012 р. по 30. 11.2012 р. відповідає вимогам чинного законодавства.

 

ВИСНОВКИ

 

По першому питанню

Зазначене в акті Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби від 23.04.2013 р. за №* заниження податку на прибуток підприємств ТОВ «А» (код ЄДРПОУ ***) по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ «Е» (код ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012р. по 30.11.2012 р. і підстави донарахування податковим органом з цього приводу податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств документально не підтверджується.

 

По другому  питанню

Зазначене в акті Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби від 23.04.2013 р. за №* заниження податку на додану вартість ТОВ «А» (код ЄДРПОУ ***) по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ «Е» (код ЄДРПОУ ***) за період з січня 2012 р. по листопада 2012 р. та підстави донарахування податковим органом з цього приводу податкового зобов'язання з податку на додану вартість, документально не підтверджується.

 

По третьому  питанню

Включення ТОВ «А» до податкового кредит податку на додану вартість по взаємовідносинам з ПП «Т» (код ЄДРПОУ ***) за період з 01.05.2011 р. по 31.12.2011 р. та ТОВ «Е» (код за ЄДРПОУ***) за період з 01.01.2012р. по 30.11.2012р. здійснювалось у відповідності з вимогами чинного податкового законодавства за весь час існування договірних взаємовідносин на підставі належним чином оформлених первинних документів, в тому числі податкових накладних.

 

По четвертому питанню

 Ведення бухгалтерського та податкового обліку, ТОВ «А»  у зв'язку із взаємовідносинами з ПП «Т» (код ЄДРПОУ ***) за період з 01.05.2011 р. по 31.12.2011 р. та ТОВ «Е» (код за ЄДРПОУ ***) за період з 01.01.2012 р. по 30. 11.2012 р. відповідає вимогам чинного законодавства.

Судовий експерт                                                ____________

Примітка: матеріали у 2 коробках без нумерації сторінок повертаються.

До висновку також додаються додатки: № 1  (на 3 арк.), № 2 (на 2 арк.),    № 3 (на 1 арк.), № 4 (на 1 арк.).

 

Top