+38 (044) 338-28-27  
+38 (067) 306-58-52
info@ndlse.com.ua
пн.– пт. з 9:00 до 18:00

МОВА САЙТУ          

УКРАЇНСЬКА
РОСІЙСЬКА

Експертизи

Останнім  часом існує тенденція збільшення звернень до суду щодо розгляду цивільних справ, які виникають в кредитних правовідносинах. І це закономірно.

Нестійка економічна ситуація в країні, погіршення рівня життя громадян,  призвели до великої кількості судових спорів щодо виконання кредитних договорів, договорів банківського вкладу, забезпечення договірних зобов’язань, звернення стягнення на заставлене майно, визнання договорів кредиту, поруки, застави, іпотеки недійсними тощо.

НДЛСЕ проводить незалежну економічну експертизу, а саме  дослідження документів фінансово-кредитних операцій (дослідження кредитного договору).

Основні причини звернення щодо проведення експертизи кредитного договору:

 • Оскарження умов кредитного договору;
 • Визнання кредитного договору не дійсним
 • Неправильне нарахування відсотків та комісій ;
 • Незаконне підвищення відсотків за кредитним договором
 • Невідповідність суми заборгованості первинним документам)
 • Невідповідність зарахуванням кредитних коштів умовам кредитного договору;
 • Невідповідність розрахунку суми заборгованості умовам кредитного договору
 • Оскарження факту отримання кредиту згідно умов кредитного договору;

 

За останні декілька років значно збільшилися звернення громадян до суду з позовом щодо визнання кредитного договору недійним.

Відповідно до ст. ст.626 та 627 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Ст.628 ЦК України встановлено, що зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Таким актом цивільного законодавства є Закон України «Про захист прав споживачів», згідно якого в кредитному договорі повинно зазначатися - сума кредиту; детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача; дата видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту; право дострокового повернення кредиту; річна відсоткова ставка за кредитом; інші умови, визначені законодавством. Тобто, споживач має отримати інформацію не лише про суму можливого кредиту, а й відсоткову ставку за користування кредитом, сплату страховки чи інших фінансових зобов'язань щодо кредиту. Усі ці складові мають бути розписані у вигляді графіків на кредитний період згідно умов погашення: місяць, квартал, півріччя, рік.

Ст.638 ЦК України визначено :

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Iстотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Істотними умовами укладеного сторонами кредитного договору, зокрема, є відсоткова ставка та ціна договору. 

Усталеною є практика в таких  справах - проведення економічної експертизи. В ході економічного дослідження  судовим експертом визначається реальна відсоткова ставка, відповідність вимогам законодавства використання Банком рахунків для руху коштів для погашення процентів по кредиту та тіла кредиту та інші його умови.

Дослідивши  експертну практику НДЛСЕ встановлено, що  по таких справах у більшості випадках виявляються розбіжності, неточності та навіть відсутність банківських розрахунків орієнтовної сукупної вартості кредиту, або невідповідність процентної ставки, вказаної у договорі. Таким чином, банк порушує умови кредиту. Це в результаті дає вагомі підстави для визнання істотних умов кредитного договору несправедливими та визнання такого договору недійсним.

Судова практика в цьому випадку стає на захист прав споживача.

Значна кількість спорів стосується договорів, укладених в іноземній валюті, що закономірно в умовах, коли в країні активний іноземний капітал. 

За  умовами договорів про  надання кредиту за 2005-2010 роки передбачалася видача кредиту  у доларах (або  іншій іноземній валюті), а згідно первинних документів, наданих на дослідження, надання кредиту відбулося у гривні, хоча  за умовами договору не передбачалася видача  і отримання у національній валюті.

Банк при видачі кредиту, в тому числі і в іноземній валюті, часто здійснює оформлення первинних документів, щодо надання кредиту, з порушенням вимог нормативно – правових актів НБУ.

Економічна експертиза є невід’ємною частиною у   спорах  з банками щодо оскарження факту отримання кредиту згідно умов кредитного договору

Сторона справи може ініціювати проведення судової експертизи  звернувшись  до суду з письмовим клопотанням про призначення у справі судової економічної експертизи, обґрунтувавши необхідність проведення експертизи. Проведення експертизи доручити експертам НДЛСЕ.

Відповідно до ч.1 ст.144 ЦПК України експертиза призначається ухвалою суду, де зазначається: підстави  та строк для проведення експертизи, питання, на які експерт має дати відповідь, ім’я експерта або найменування експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи; об’єкти , які мають бути досліджені, перелік матеріалів, що передаються для дослідження, а також попередження експерта про кримінальну відповідальність.

Висновки, складені судовими  експертами НДЛСЕ, є чіткими, обґрунтованими та достатньо мотивованими, виконані  у відповідності до  вимог методик проведення судових експертиз,  відповідають чинному законодавству а тому приймаються судами України,  та  з точки зору ст. 58 та ст. 59 ЦПК України, є належним та допустимим доказом у справі

Завдяки дослідженням, які проводять судові експерти НДЛСЕ в справах про  визнання кредитних договорів недійсними, існує позитивна практика винесення рішень на  користь позичальника.

Якщо  Ви  вирішили звернутись до експертів НДЛСЕ, рекомендуємо надати експерту документи для попереднього вивчення.

Для проведення економічної експертизи кредитного договору, рекомендуємо надати експерту для попереднього вивчення наступні документи:finanses2

 1. Кредитний договір та всі додатки до нього;
 2. Додаткові угоди та всі додатки до них;
 3. Договори страхування за кредитним договором, в т.ч. предмету іпотеки, життя, титулу, фінансових ризиків (за наявності таких) та квитанції щодо сплати страхових платежів;
 4. Договори пов’язані з кредитним договором та додатковими угодами до нього (іпотеки, поруки, банківського рахунку, купівлі-продажу та ін.) та платіжні документи (квитанції) по ним;
 5. Первинні документи (заяви на видачу кредитних коштів, меморіальні ордери, платіжні доручення), які підтверджують видачу кредитних коштів та сплату всіх супутніх послуг по кредиту (послуги нотаріусів, оцінювачів, комісій, страхування, інших послуг;
 6. Виписки банку по всім аналітичним рахункам відкритих для обліку кредиту (тіло кредиту та відсотки) та операцій по штрафним санкціям.
 7. Тарифи банку на дату укладення кредитного договору (за наявності).

 Скан-копії документів належної якості надсилайте  електронною поштою :

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Моб. телефон експерта  (067) 306-58-52

Top