+38 (044) 338-28-27  
+38 (067) 306-58-52
info@ndlse.com.ua
пн.– пт. з 9:00 до 18:00

МОВА САЙТУ          

УКРАЇНСЬКА
РОСІЙСЬКА

Експертизи

Економічна експертиза

На сьогоднішній день практично жодна кримінальна, цивільна та господарська справа з розряду  так званої економічної злочинності не може бути якісно розслідувана  без допомоги експертів-економістів.

Закон  встановлює, що судово-економічні експертизи призначаються  у тих випадках, коли для вирішення відповідних питань по цим справам необхідні спеціальні економічні та бухгалтерські  знання.

Судово-економічні експертизи слід розуміти як експертні дослідження матеріальних об’єктів (документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності), що містять інформацію про обставини справи та підлягають дослідженню у суді за їх змістом та формою і допомагають суду досягти об’єктивності у доказуванні.

Проведені дослідження оформлюються у вигляді  висновків експертизи.

Предметом судово – економічної експертизи є відображені в документах господарські (фінансові) операції, що є об'єктами дослідження, відображають стан і результати економічної діяльності суб'єктів економічних відносин та визначається завданнями, поставленими перед нею,  змістом питань, які вона вирішує у правоохоронній і судовій діяльності. 

Виходячи з поставлених питань, експерт досліджує лише ті бухгалтерські (фінансові) операції, які цікавлять судово-слідчі органи і стосуються справи.

За напрямками досліджень економічна експертиза розподіляється на бухгалтерську, фінансово-економічну та фінансово-кредитну експертизи та включає дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій; дослідження документів фінансово-кредитних операцій, кожна з яких має свій предмет та завдання.

 

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.

ekspertiza ekonomichna

 

 

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

fin expert

 

 

 

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

fin expert2

 

Об'єктами судово-економічної експертизи є:

- документи бухгалтерського, податкового обліку і звітності, а саме:

а) первинні і зведені документи (накладні; податкові накладні; акти прийому – передачі; касові ордери; платіжні доручення; чеки; квитанції; платіжні відомості; митні декларації (ВМД); інвентаризаційні описи тощо);

б) облікові регістри (головні книги; касові книги; журнали – ордери; відомості аналітичного обліку; картки складського обліку; реєстри податкових накладних тощо);

в) бухгалтерська, фінансова, податкова і статистична звітність (товарні звіти матеріально – відповідальних осіб; касові звіти; авансові звіти; баланс; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; податкові декларації тощо).

- інші матеріали справи, до яких відносяться:

а) акти ревізій, документальних перевірок діяльності підприємств;

б) протоколи допитів, свідчення звинувачених і свідків;

в) висновки експертів інших спеціальностей;

г) протоколи виїмок і ін.

Питання, що ставляться на вирішення експертизи, повинні бути розташовані в логічній послідовності, викладені ясно і чітко, що виключає їх різне тлумачення, відноситися до компетенції експерта і бути істотними для справи.

Вирішуючи питання щодо визначення матеріальної шкоди (збитків), експерт визначає лише економічну сторону шкоди, тобто розмір втрат, нанесених потерпілій особі, незалежно від підстав їх виникнення.

Як свідчить експертна практика, іноді на вирішення судово-економічної експертизи ставлять питання, які виходять за межі компетенції експерта економіста, або ж та редакція в якій вони надаються експерту є некоректною.

З метою запобігання даної ситуації рекомендуємо перед призначенням експертизи, звернутися до  експертів НДЛСЕ, які допоможуть правильно сформулювати питання економічної експертизи виходячи  із Вашої ситуації.  

Top